Pomiary instalacji elektrycznych

W naszej pracy stosujemy się do norm PN, określających najwyższej rangi reguły techniczne. W przypadkach kryzysowych ich przestrzeganie chroni zarówno wykonawcę, jak i odbiorcę i użytkownika wykonanej zgodnie z normą pracy przed odpowiedzialnością prawną. Wypadki z ludźmi, zagrożenia dla środowiska, niebezpieczne awarie to sytuacje, gdzie zawsze kontrolowany jest fakt budowy i eksploatacji urządzenia zgodnie ze sztuką inżynierską w oparciu o wymagania poszczególnych norm. Dobrowolne przestrzeganie tych wytycznych jest gwarancją zaakceptowania obiektu przez firmy ubezpieczeniowe, inspekcję pracy, ale najważniejsze – jest gwarancją dobrze wykonanej pracy.

Dla rzetelnego wykonawcy, jakim jest nasza firma, to również czyste sumienie i bezpieczeństwo prawne. Krak Bud, podejmując się realizacji projektów, nadzorów, wykonawstwa, ekspertyz i badań okresowych stanu urządzeń, dobrowolnie przestrzega wszystkich obowiązujących na terenie Polski norm, kierując się przy tym dobrem i bezpieczeństwem klienta.

Wykonujemy pomiary instalacji elektryczne odbiorcze i okresowe:

  • Pomiar rezystancji izolacji obwodówPomiary elektryczne
  • Pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych
  • Pomiar impedancji pętli zwarcia
  • Lokalizacja tras kablowych
  • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych
  • Wykonujemy pomiary w układach sieciowych TN-S, TN-C, TN-CS, TT, IT oraz jedno lub trójfazowych
  • Lokalizujemy instalacje niewidoczne, ukryte pod tynkiem, ziemią – dzięki czemu jesteśmy w stanie sprawdzić ich ciągłość, znaleźć miejsce uszkodzenia i dokonać szybkiej naprawy

Nasi pracownicy legitymują się uprawnieniami SEP, zarówno E – eksploatacja, jak i D – dozór. Ofertę swoją kierujemy do właścicieli i użytkowników obiektów mieszkalnych, przemysłowych, handlowych, magazynowych, użyteczności publicznej, dla firm. Podejmujemy się wykonania pomiarów na placach budowy oraz w strefach zagrożenia wybuchowego. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie właściciel lub zarządca obiektu budowlanego poddany jest obowiązkowi wykonania kontroli instalacji elektrycznej.

Dokumentem potwierdzającym wykonanie pomiaru jest protokół, zawierający analizę i ocenę przeprowadzonych badań, zgodny z prawem budowlanym. Używamy programów Sonel pe$, Foton, Schematic 2, wzorcowanych przyrządów mierniczych, posiadających atesty kalibracji.

ElektroFix

Kraków 31-516

Rondo Mogilskie 1/114

nip; 6772406202

biuro@elektrofix.pl

tel; 504 504 991