Pomiary natężenia oświetlenia

Natężenie światła w halach produkcyjnych, magazynowych, biurach i innych miejscach, gdzie przebywa i pracuje człowiek powinno być, co najmniej neutralne dla ludzkiego zdrowia i samopoczucia. Złe oświetlenie ma wpływ na poczucie zmęczenia, osłabienie koncentracji, powstawanie wad wzroku, co ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo i wydajność pracy.

Pomiary natężenia oświetlenia, jako jedyne nie są wzorcowane, wykonywane są miernikiem – luksomierzem (luksometrem). Do wykonania pomiarów natężenia oświetlenia wykorzystujemy program Foton, który komunikuje się z miernikiem, pobierając niezbędne dane, analizuje je w oparciu o normę PN-EN12464 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach” dla badania oświetlenia poszczególnych stanowisk pracy oraz w oparciu o normę PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” dla badania oświetlenia awaryjnego. Wykonujemy:

  • Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego
  • Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego
  • Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego

Ofertę swoją kierujemy do właścicieli firm produkcyjnych, osób zarządzających zakładami przemysłowymi i produkcyjnymi, osób zarządzających halami magazynowymi, halami produkcyjnymi, montażowymi, do firm i instytucji zatrudniających osoby na stanowiskach biurowych.

ElektroFix

Kraków 31-516

Rondo Mogilskie 1/114

nip; 6772406202

biuro@elektrofix.pl

tel; 504 504 991