Pomiary instalacji odgromowych

Prawo budowlane narzuca wykonawcom zakres prac wykonywanych przy przeprowadzaniu badań instalacji elektrycznych, w skład której wchodzą również pomiary instalacji odgromowych. Sprawdzeniu i kontroli podlegają stan i poprawność połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Wykonujemy dla firm, zarządców i właścicieli nieruchomości:

  • Pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych (piorunochronnych)
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej
  • Pomiary rezystancji uziemień i gruntu
  • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych

Elektryk 24 Kraków              

ElektroFix 

nip; 6772406202
ul. Rondo Mogilskie 1/114

 Kraków

biuro@elektrofix.pl 
Tel.: 504 504 991