Pomiary instalacji odgromowych

Prawo budowlane narzuca wykonawcom zakres prac wykonywanych przy przeprowadzaniu badań instalacji elektrycznych, w skład której wchodzą również pomiary instalacji odgromowych. Sprawdzeniu i kontroli podlegają stan i poprawność połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Wykonujemy dla firm, zarządców i właścicieli nieruchomości:

  • Pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych (piorunochronnych)
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej
  • Pomiary rezystancji uziemień i gruntu
  • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych

ElektroFix

Kraków 31-516

Rondo Mogilskie 1/114

nip; 6772406202

biuro@elektrofix.pl

tel; 504 504 991