Instalacje odgromowe

W średniowiecznej Europie uderzenie pioruna w dom oznaczało karę za popełnione grzechy, a rolę instalacji chroniącej przed uderzeniem przyjmował na siebie bocian, gniazdujący na dachu. Na szczęście, nie żyjemy w średniowieczu, a nasza wiedza o elektryczności i wyładowaniach atmosferycznych pozwala nam na zastosowanie skutecznej ochrony przed fatalnymi skutkami zbyt bliskiego wyładowania atmosferycznego.

Instalacja odgromowa, zwana potocznie piorunochronem chroni obiekt przed wynikającymi z wyładowań atmosferycznych porażeniami. Instalacja ta chroni zwłaszcza budynki mieszkalne, przed pożarami i porażeniami wywołanymi uderzeniami pioruna. Składa się z:

  • Przyjmujących bezpośrednio siłę wyładowania zwodów
  • Przewodów odprowadzających, stanowiących łącznik między zwodami a przewodami uziemiającymi
  • Przewodów uziemiających, stanowiących połączenie przewodów odprowadzających z uziomem
  • Zacisku probierczego
  • Uziomu

Zacisk probierczy jest to połączenie śrubowe przewodu uziemiającego i odprowadzającego, umożliwia wykonanie pomiaru rezystancji uziomu lub też sprawdzenia ciągłości galwanicznej części nadziemnej instalacji odgromowej. Uziom odprowadza ładunek elektryczny do metalowych części umieszczonych w gruncie.

Nasza firma zajmuje się montażem piorunochronów dwóch typów – pasywnych (tradycyjnych) oraz aktywnych. W instalacjach pasywnych wykorzystujemy zwody niskie poziome, kryjąc przewodami odprowadzającymi znaczną połać dachu – kominy, załomy dachowe, kalenice, naroża, krawędzie szczytowe. Przewody uziemiające opuszcza się z każdej strony budynku. Przy wykonaniu instalacji odgromowej aktywnej bazuje się na zwodach wysokich, wysoko wystających ponad obiekt chroniony, dzięki czemu uderzenie pioruna ściągane jest bezpośrednio na głowicę piorunochronu. Stosując taką instalację odgromową wystarczy jeden przewód odprowadzający.

ElektroFix

Kraków 31-516

Rondo Mogilskie 1/114

nip; 6772406202

biuro@elektrofix.pl

tel; 504 504 991